Enota Stara Gora deluje v obnovljenih prostorih bivšega oddelka za ortopedijo. V stavbi je nastanjenih 75 stanovalcev – odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in odraslih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro gibalnega aparata.

S sprejemom uporabnikov smo začeli 1. 3. 2007 in od takrat zanje izvajamo naslednje storitve:

Storitve se zaradi zelo različnih značilnosti oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in okvarami gibalnega aparata ter različnih pogojev, ki jih za izvajanje storitev potrebujejo eni in drugi uporabniki, izvajajo ločeno. Za osebe z motnjo potekajo v okviru Programa A, za osebe s pridobljeno poškodbo pa v okviru Programa B.

Veliko skrb posvečamo povezovanju z okoljem, saj je prav na področju dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo končni cilj vrnitev posameznika v lokalno skupnost. Zato v okviru različnih prostočasovnih aktivnosti in interesnih timov uporabnikom omogočamo obiske gledališča, kina in koncertov, različnih športnih prireditev, oglede razstav, izlete, udeležbo na pohodih, vključevanje v kulinarične in kreativne delavnice ter ostale glede na potrebe in želje naših stanovalcev. Skupaj praznujemo tudi njihove osebne praznike in vse večje praznike med letom.

Želimo si, da bi se naši uporabniki v Enoti Stara Gora počutili res kot doma, saj je za mnoge to resnično drugi dom. Zato smo vedno pripravljeni prisluhniti njihovim željam in izboljšati, dopolniti naše programe tako, da bodo odgovarjali na njihove potrebe. Individualiziran pristop in stalen razvoj dejavnosti našim stanovalcem omogoča enakopraven in kvaliteten način življenja in vključevanja v skupnost.

Stara Gora
Stara Gora
Stara Gora
Stara Gora