Komu je namenjena storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji?
Osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju starejšim od 18 let (odločba o invalidnosti po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) in odraslim osebam s pridobljeno možgansko poškodbo in okvaro gibalnega aparata. Storitev se izvaja v Enoti Solkan, Enoti Stara Gora, v Goriškem centru in na zunanji lokaciji v Hiši sv. Justa na Vogrskem.

Kako se nam lahko pridružite?
Vključitev je prostovoljna. Izpolnite prošnjo za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in zdravniško mnenje in ju pošljite po pošti, elektronsko ali osebno prinesete. Veseli bomo, če nas pokličete in se dogovorite za obisk, da nas spoznate.

 

Kaj je vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji?

  • Vključevanje v dnevno enoto z aktivno vlogo uporabnika pri vsakodnevnih odločitvah.
  • Podpora uporabnikom, s ciljem da uspejo sami, da zadostijo potrebi po samouresničevanju.
  • Je zagotavljanje varnosti ob čim večji samostojnosti, neodvisnosti uporabnikov.
  • Je zagotavljanje različnih oblik in vrst dela (izdelki lastnega programa, kooperantska dela), spremljevalnih aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje pridobljenih znanj, veščin, sposobnosti ter razvoj novih.
  • Je življenje in delo v skupnosti, kjer se medsebojno spoštujemo in upoštevamo skupaj dogovorjena pravila (hišni red).
  • Pomeni razbremenitev družine, v kateri živi uporabnik.

Vodenje

Temelj vodenja je individualni partnerski odnos med uporabnikom in strokovnjakom, ki enakopravno sodelujeta pri uresničevanju uporabnikovih potreb in želja ter pri reševanju osebnih težav in stisk. Uporabnikom se pomaga, da ohranjajo pridobljena znanja in se učijo novih, za vsakdanje življenje pomembnih veščin.

Varstvo

Varstvo uporabnikom zagotavlja pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, opravljanju vsakdanjih osebnih opravil kot so vstajanje, oblačenje, gibanje in komunikacija, ter pri vključevanju v okolje. Uporabnike spremljamo, jim nudimo podporo in zagotavljamo občutek varnosti.

Zaposlitev pod posebnimi pogoji

S posamezniku prilagojenim vključevanjem v delovni proces uporabnikom omogočamo, da odkrijejo in razvijajo svoje sposobnosti ter s pomočjo delovnih obveznosti doprinesejo k svojemu napredku in razvoju.

integrirana zaposlitev_2.jpg
kooperantsko delo (4).jpg
kooperantsko delo (5).jpg
lastni program_3.jpg