Spoštovani svojci,

prihajate iz različno oddaljenih krajev in zato ne morete vsi enako pogosto sodelovati z nami. Svet svojcev se je zato odločil, da na spletni strani VDC Nova Gorica oblikuje zavihek, preko katerega boste lahko aktivno sodelovali s Svetom svojcev, ki ste ga izvolili.

Pred sestankom Sveta svojcev bo na tej strani objavljen dnevni red. V kolikor bi želeli sodelovati pri kateri od točk dnevnega reda, postaviti vprašanje ali podati svoje mnenje, lahko to naredite na tem mestu.

Veselimo se vaših mnenj.

Člani Sveta svojcev so:

-    4 predstavniki programa vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji vključeni le v to storitev v Enoti Goriški center,
-    3 predstavnika institucionalnega varstva v Enoti Goriški center in Stanovanjske skupine Ledine,
-    2 predstavnika institucionalnega varstva Enote Stara Gora,
-    1 predstavnik programa vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji  v institucionalnem varstvu Enote Stara Gora,
-    1 predstavnik programa vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji, vključen le v to storitev v Enoti Stara Gora.
 

Predsednica Sveta svojcev je ga. Vesna Loverčič Komel, dosegljiva na e naslovu:  oz. na tel. 040 269 119.

Vsa vprašanja za Svet svojcev se naslovijo na koordinatorko Ano Lukežič in sicer na e-mail:  ali na tel.: 05 3350 650.


Poslovnik o delu sveta svojcev (april 2021)

SKLEPI - 1. redna seja (26.1.2021)

SKLEPI - 2. redne seje (22. 4. 2021)

SKLEPI - 4. redne seje (30. 8. 2021)

SKLEPI - 5. redne seje (7. 6. 2022)

SKLEPI - 6. redna seja (19. 12. 2022)