Poslanstvo

Poslanstvo Varstveno delovnega centra Nova Gorica je omogočati uporabnikom naših storitev ohranjanje človeškega dostojanstva, spodbujanje njihove samostojnosti in pomoč za aktivno vključevanje v življenje in družbo tako, da je naše delovanje odgovor na potrebe slehernega izmed njih.

Vrednote

  • dobri medsebojni odnosi

  • profesionalnost

  • medsebojno spoštovanje in strpnost

  • sodelovanje in solidarnost

  • prijaznost

  • zaupanje

  • iskrenost

Vizija

Vizija Varstveno delovnega centra Nova Gorica je razvoj in krepitev inovativno naravnanih ter kakovostnih storitev, ki so odgovor na potrebe uporabnikov naših storitev.