Predstavniki ustanovitelja:

  • Andrej Markočič - predsednik sveta zavoda
  • Tomaž Horvat
  • Erik Pregelj
  • Bojana Francuz

 

Predstavnik svojcev, zakonitih zastopnikov:

  • Vesna Komel Loverčič

 

Predstavnik invalidskih organizacij:

  • Sonja Šuligoj – namestnica predsednika sveta zavoda

 

Predstavnik zaposlenih:

  • Barbara Zabavnik

Poslovnik o delu sveta zavoda

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta zavoda