Predstavniki ustanovitelja:

  • mag. Andrej Valentinčič - predsednik sveta zavoda
  • Andrej Čotar
  • mag. Tomaž Horvat
  • Stojan Ščuka

 

Predstavnik svojcev, zakonitih zastopnikov:

  • Vesna Komel 

 

Predstavnik invalidskih organizacij:

  • Sonja Šuligoj 

 

Predstavnik zaposlenih:

  • Danica Zonjič - namestnica predsednika sveta zavoda

Poslovnik o delu sveta zavoda - 29.11.2018

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta zavoda.pdf