Goriški center v sodobnih, namensko grajenih prostorih, odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju nudi storitev institucionalnega varstva v obliki bivalne enote za 24 uporabnikov in storitev vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji za 55 uporabnikov. Z novo enoto leta 2015 smo pridobili kakovostne, varne in posamezniku prilagojene prostore, kar je velika pridobitev za Novo Gorico kot tudi za celotno regijo.

Navdušeni smo nad novimi programi, ki so na več področjih postali nam lastni, drugačni tudi od podobnih zavodov drugod v Sloveniji. Skupno jih soustvarjamo, dodajamo nova izhodišča, popravljamo stara. Vsi zaposleni in uporabniki sodelujejo pri njihovem oblikovanju in preoblikovanju.

Organizacije kot socialne skupnosti so ljudje in kvaliteta medsebojnih odnosov je ključna za njihovo učinkovitost in je odvisna od stopnje človečnosti in moralnosti v skupnosti. Vsak zaposleni, vsak uporabnik mora imeti možnost, da delo oz. zaposlitev doživlja kot izraz svoje strokovnosti in osebnosti. V programe so uporabniki vključeni s ciljem uresničevanja njihovih specifičnih nadarjenosti, učenja novih spretnosti in razvijanja ustvarjalnosti. Skupaj z njimi iščemo najboljše načine za realizacijo njihovih predlogov in idej.

Storitev institucionalnega varstva v bivalni enoti se izvaja vse dni v letu, in sicer:

  • ob delavnikih 16 ur, saj so uporabniki dopoldan vključeni v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji,

  • 24 ur med vikendi, prazniki in kolektivnim dopustom

  • dnevno institucionalno varstvo ter

  • začasne namestitve.

Temeljna načela dela, ki jim pri delu z uporabniki sledimo so: pravica in možnost uporabnika do izbire, do soodločanja, do integracije ter pravica do enake dostopnosti in celovitosti storitve, do individualne obravnave, do normalizacije ter do interdisciplinarni pristop.

Uporabnikom nudimo vodenje pri skrbi za osebno higieno in osebno urejenost ter spremstvo pri namenskih izhodih, pri čemer spoštujemo individualnost vsakega posameznika in skušamo upoštevati kar največ želja.

Goriški Center
Goriški Center
Goriški Center
Goriški Center