V VDC Nova Gorica se oblikuje Svet uporabnikov - članov, ki zagotavlja organizirano uresničevanje interesov uporabnikov - članov v zavodu.

Svet uporabnikov - članov je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov - članov:

  • oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju,
  • oseb s pridobljeno možgansko poškodbo in seb z okvaro ali bolenijo lokomotornega aparata.

Enakovredno so zastopani predstavniki uporabnikov iz vseh programov, ki jih izvaja VDC Nova Gorica in sicer:

  • 2 predstavnika institucionalnega varstva s pridobljeno možgansko poškodbo ali z okvaro ali boleznijo lokomotornega aparata,
  • 2 predstavnika institucionalnega varstva z motnjo v duševnem in telesnem razvoju,
  • 1 predstavnik vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, vključen samo v to storitev,
  • 1 predstavnik vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji s pridobljeno možgansko poškodbo ali z okvaro ali boleznijo lokomotornega aparata, vključen samo v to storitev.

Svet uporabnikov- članov se sestaja z direktorico.