Varstveno delovni center Nova Gorica

Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica

Tel.: 05 3350 600

Fax.: 05 3350 601

DŠ: SI59761750

TRR: SI56011006000016513      SWIFT koda: BSLJSI2X


 

Uprava: Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica

Direktorica Maša Černe, univ. dipl. soc. del., samostojna svetovalka 
05 3350 602 

Poslovna sekretarka Mirjam Škarabot, poslovna sekretarka
05 3350 606 

Kadrovik Dimitrij Marušič, univ. dipl. org. del.
05 3350 608

Finančno računovodska služba
05 3350 612 


 

Enota Stara Gora: Liskur 23, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica

Vodja ZNO Tamara Milić, dipl. med. sestra
05 3350 611, 040 438 286 

Zdravstveni tim, dežurna medicinska sestra
05 3350 618 

Vodja rehabilitacijskega tima v Stari Gori Mihaela Božič, dipl. del. terapevtka, samostojna svetovalka
05 3350 613 

Vodja institucionalnega varstva v Stari Gori Bojan Perše, univ. dipl. soc. del.
05 3350 621, 064 177 780 

Vodenje komisije za sprejem, premestitev in odpust Špela Mohorič, mag. soc.
05 3350 620 

Vodenje osnovne oskrbe David Sorč, inž. inf.
05 3350 605, 031 729 434 


 

Enota Goriški center: Sedejeva ulica 10, 5000 Nova Gorica

Vodenje programa vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji Romana Mikola, univ. dipl. socialna pedagoginja, višja svetovalka
05 3350 650, 031 666 396 

Institucionalno varstvo v Goriškem centru in Stanovanjski skupini Ledine

05 3350 651