Varstveno delovni center Nova Gorica,

je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije dne 13.12.2005. Ima status javnega socialno varstvenega zavoda in ima v svoji sestavi Enoto Solkan, Enoto Stara Gora, Goriški center, Stanovanjsko skupino Ledine in zunanjo lokacijo Vogrsko. Od dne 01.06.2006 deluje samostojno.

Enota Solkan

izvaja socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Storitev poteka za 26 uporabnikov z zmerno in težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.

Enota Stara Gora

Enota Stara Gora od leta 2007 deluje v obnovljenih prostorih bivšega oddelka za ortopedijo. V stavbi je nastanjenih 75 uporabnikov – odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in odraslih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro gibalnega aparata. V enoti Stara Gora se izvaja tudi socialno varstvena storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Stanovanjska skupina Ledine

Varstveno delovni center Nova Gorica je z odprtjem stanovanjske skupine sledil aktualnim razvojnim ciljem na področju socialnega varstva, med katerimi je tudi deinstitualizacija storitev. Je zelo dobra možnost za enakovrednejše vključevanje v družbeno okolje. Je zadnja od faz procesa dolgotrajne rehabilitacije za osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami pred odhodom v samostojno življenje.

Goriški center

Goriški center v sodobnih, namensko grajenih prostorih, odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju nudi storitev institucionalnega varstva v obliki bivalne enote za 24 uporabnikov in storitev vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji za 55 uporabnikov. 

Zunanja enota Vogrsko

izvaja socialno varstveno storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za manjšo skupino oseb s pridobljeno možgansko poškodbo.