PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJAgrb-barvni.png                            flag_yellow_low.jpgosnovni_logo_prp_brez.jpg           

Naziv projekta: »Če zmoreš ti, zmorem tudi jaz«

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep M16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Cilj: spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji, povečanje usposobljenosti članov kmetije ter prispevek k napredku in dvigu inovativnosti

Pričakovani rezultati: Sodelovanje med kmetijama in vodilnim partnerjem, VDC Nova Gorica, ki izvaja dejavnost na področju socialnega varstva, ima več načrtovanih rezultatov:

·         Kmetiji imata možnost izvajanja dejavnosti s področja socialnega in invalidskega varstva

·         Na ta način obstaja na kmetijah možnost  novih delovnih mest in ustvarjanja dodatnega zaslužka

·         Uporabnikom VDC Nova Gorica se ponudi nove aktivnosti, ki bogatijo njihovo življenje, izboljšujejo psihofizično počutje ter širijo njihovo socialno mrežo in socialno vključenost

·         Projekt bo prenosljiv v druga sorodna okolja, ki imajo po tem iste možnosti kot omenjeni kmetiji

 

Povzetek: Vodilni partner, VDC Nova Gorica, bo uporabnike 36 mesecev spremljal na aktivnosti z živalmi na kmetiji in sicer 1x mesečno na Banjšice in 2x mesečno v Goriška Brda. Na Banjšicah bodo uporabljeni vključeni v aktivnost ježe konjev, pripravo in nego konjev in njihovega bivalnega okolja. V Goriških Brdih se bomo družili z različnimi domačimi živalmi in sicer oslom, ponijem, psi, mačkami, pernatimi živalmi… Ukvarjali se bomo z nego, hranjenjem, igro, sprehodi in prejemali pozitivne učinke njihove družbe.

Naše dogodivščine na kmetijah bomo sprotno prikazovali na naši spletni strani, Facebook-u in v ostalih medijih. Prav tako bo poskrbeli, da se bodo informacije širile tudi na ostale kmetije, ki bi lahko pričele s podobnimi dejavnostmi z ranljivimi skupinami.

Projekt  financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in delno iz proračuna Republike Slovenije. ( Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

 Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran Program razvoja podeželja.